Hiện tại, Sneppea cung cấp hai giải pháp khác nhau – một trình tải xuống Trực tuyến và một Android. Sneppea Online là một giải pháp dựa trên web có thể được truy cập trên bất kỳ nền tảng hoặc trình duyệt nào. Mặt khác, Sneppea Android cung cấp nhiều tính năng hơn nhưng chỉ dành riêng cho điện thoại Android.

Để truy cập tất cả các tính năng tiên tiến và cuối cùng của Sneppea, bạn có thể cân nhắc tải xuống ứng dụng Android của nó thay vì sử dụng công cụ trực tuyến.